ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Εκτεταμένο Δίκτυο στο εσωτερικό
 • Και στο Εξωτερικό

Διαβάστε Περισσότερα

Image Parallax Image Parallax

Contact Us!: Tel.: +30 210.52.25.638, +30 6974394138

ru bg uk  

Mob.: BG +30 6999033805,+30 6989284374(viber), RUS +306984341418 (viber,whatsApp),GEO +30 6999628444

 

SERVICII

Biroul oferă personal de orice calificare după cum urmează:

1

 kids

 

1. Ajutoare pentru menaj (îngrijirea bătrânilor, copiilor, sugarilor, persoanelor handicapate)

 

 

 


2

 

 

 • Funcţionari pentru restaurante (ospătari /ospătăriţe, bucătari, spălători de vase, lucrători la grătarul de fript, mână de lucru)
 • Funcţionari pentru hotel (funcţionari la recepţie, cameriste, grădinari ...)

 

 


3

 

 • Instalatori
 • Electricieni
 • Muncitori calificaţi şi necalificaţi

 

 

 


4

 

 

 • Personal pentru munci agricole şi industrie
 • Întreprinderi generale (femei de serviciu, funcţionari pentru depozite, secretare, vânzători)
 • Funcţionari de birou
 • Personal administrativ
 •  

   


    
Pentru orice necesitate particulară, vă aşteptăm la noi, pentru a găsi soluţia corespunzătoare..

Βρείτε μας στο » fb icon Facebook tw icon Twitter