ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  • Εκτεταμένο Δίκτυο στο εσωτερικό
  • Και στο Εξωτερικό

Διαβάστε Περισσότερα

Image Parallax Image Parallax

Contact Us!: Tel.: +30 210.52.25.638, +30 6974394138

ru bg uk  

Mob.: BG +30 6999033805,+30 6989284374(viber), RUS +306984341418 (viber,whatsApp),GEO +30 6999628444

 

შრომითი უზრუნველყოფის სააგენტო

art imageჩვენი სააგენტო “IDROGIOS “ (რეგისტრაციის მოწმობა 30851–FEK 764/B/2006 , მუშაობს შრომისა და დასაქმე– ბის სამინისტროს დებულების შესაბამისად,რომელიც ვრცელ დება ყველა ოფიციალურად დარეგისტრირებულ კომპანია ზე და შეიცავს მონაცემებს სხვადასხვა კომპანიაში მრა ვალწლიანი გამოცდილების მქონე თანამშრომლების შესა ხებ.სწორედ ამის გამო შესა ძლებელი გახდა თითოეულ კლიენტთან ინდივიდუალური მიდგომა სხვადასხვა სფეროში (სასტუმროები,რესტორნები, კაფეები,მსხვილ კომპანიებში მომსახურების შეთავაზება და ასევე სახლებში მომსახურე პერსონალის შერჩევა).

Βρείτε μας στο » fb icon Facebook tw icon Twitter